پرسشنامه عادتهای مطالعه

اطلاعات شما:

میزان عمده ای از موفقیت شما در امتحانات بستگی به روش مطالعه شما در مدرسه و دانشکده دارد. قبل از شروع سوالات، ابتدا فرم زیر را پر کنید:
محدودیت زمانی وجود ندارد. اما سعی کنید طی بیست دقیقه با دقت و درستی جواب دهید.

سوالات پرسشنامه:

نام و نام خانوادگی:

جنسیت:


ایمیل:
مقطع تحصیلی:

رفتن به نوارابزار