به کی تو دوستی اعتماد کنم؟

چطور به آدم ها اعتماد کنیم که نتونن ما رو گول بزنن و بهمون تو دوستی ها  و روابط خیانت نکنن ؟

برای اینکه بتونی مطمئن بشی کسی راست میگه و قابل اعتماده راه مشخص و فرمول معینی وجود نداره. یه رابطه در طول زمان شکل میگیره و هیچ گاه نمیشه در اولین برخورد کسی رو شناخت ولی  تمام افراد قابل اعتماد افرادی هستند که به ارزش ها و اصول انسانی احترام میگذارند مثلا دروغگویی رو زشت میدونن و در رفتاراشون هم رعایت میکنن نه اینکه فقط در حد حرف باشه و رجزخوانی کنن.

یه فرد قابل اعتماد به شخصیت شما احترام میگذاره و از خوشحالی شما شاده و از ناراحتیتون غمگین. یه فرد قابل اعتماد گاهی با شما درد و دل میکنه و از مسایل شخصیش براتون میگه. یه فرد قابل اعتماد پشت سر دیگران حرف نمیزنه چون اگه بد دیگران رو به تو بگه بد تو رو هم به دیگران میگه. یه فرد قابل اعتماد دوست داشتنش رو در عمل نشون میده با احترام به شما و دغدغه های شما. این فرد هیچ گاه برای اثبات دوست داشتنتون از شما نمیخواد کاری بکنید که عواقب خطرناکی براتون داره یا ممکنه باعث به خطر افتادن آبرو و اعتبارتون بشه. فرد قابل اعتماد هیچ گاه شما رو برای منافع خودش نمیخواد بلکه شخصیت انسانی شما براش ارزشمند است.

 

رفتن به نوارابزار